2023 FEDERALE BIJSCHOLING KRAV MAGA: Scenario training

Wat is scenariotraining?
Scenariotraining bootst levensechte situaties na en biedt een eersteklas leerervaring voor wie veiligheid hoog in het vaandel heeft staan en dit wenst te onderrichten aan de clubleden.

Hoe trainen we?
Deze bijscholing is gebaseerd op concepten. Onze eerste prioriteit is u te helpen kritisch te leren denken onder stress en hoe u dit kan overbrengen naar uw leden.

Wat is ons format?
Ons format biedt de ultieme scenario- en mentaliteitstraining. We bieden u gratis een sessie van 3 uur aan en voor wie wenst voorzien we nog een extra uurtje waarbij je zelf aan het werk gaat om een scenario training uit te werken.

Wenst u zich in te schrijven?
Stuur een email naar kmtc.kravmaga@gmail.com. Enkel voor leden VVA/EUROBUDO die erkend zijn als lesgever Krav Maga of kandidaat Krav Maga lesgever zijn (binnen de vzw KMTC).

Lesplan 17/03/2023

14u00 – 14u30: Theorie

14u30 – 17u00: 3 Basis Scenario’s

17u00- 18u00: Zelf een scenario uitwerken

Leestip: https://conflictresearchgroupintl.com/types-of-scenarios-rory-miller/

Krav Maga Harelbeke Jeugd 2022 Week 34 (24/08/2022)

Wat mee te nemen

 • Voldoende water, beschermingschelp, Bokshandschoenen groot, scheenbeschermers

Programma

 • 1900 – 1915: Opwarming Krav Maga 36 Basis technieken -> LINK
 • 1915 – 1930: Situatie 01 (zie onderstaande link)
 • 1930 – 1945: Situatie 02 (zie onderstaande link)
 • 1945 – 2000: Cooling down + Ademhalingsoefeningen voor een jonge atleet

Situaties

LINK

Krav Maga Lesprogramma 2022 Week 35 (Harelbeke en Merelbeke)

Wat mee te nemen

 • Schelp, Scheenbeschermers, Grote- en Kleine bokshandschoenen, beschermingshelm of mondstuk en voldoende water.

Programma


Week 35
0000-0020Deel I: Opwarming

20’ HIIT Basis KM36: de 12 basis technieken. Meer info: LINK
0020-0040Deel II: Ongewapend

Situaties : 01 en 02 Scenario’s: (OS2) Meer info: LINK
0040-0100Deel III: Gewapend

Toepassingen (OS2) : bovenstaande ongewapende situaties met een ‘wapen’
0100-0120Deel IV: Sparring KM

Regels & Materiaal (Link)
0120-0140DEEL V: Clinch Extra Worpen/Vegen

Heupworp: p99 (info)
0140-0200DEEL VI: the end

Ademhalingsoef. voor een atleet. Cooling Down
THEORIEKM36: RM nr° 01 → Rory Miller 72 Drills

Situaties

KM36: de 4 opties van Rory Millers OS2 DRILL

Inleiding

Rory Miller heeft vele boeken geschreven die inspirerend zijn voor elkeen die zich op een realistische wijze wenst bezig te houden met zelfverdediging.

Dit blog bericht gaat over zijn OS2 drill die je terug kan vinden in dit handboek: LINK

Quote Rory Milles: Self defense is not about fighting

De 4 opties bij een confrontatie met geweld (verbaal en/of fysiek)

Move

Meer info het boek van Rory Miller of tijdens onze Krav Maga lessen.

Pain

Meer info het boek van Rory Miller of tijdens onze Krav Maga lessen.

Damage

Meer info het boek van Rory Miller of tijdens onze Krav Maga lessen.

Shock

Meer info het boek van Rory Miller of tijdens onze Krav Maga lessen.

KRAV MAGA 36 – 2022 WEEK 24: Lesprogramma 16+

WEEK 24EXTRA AANDACHTSPUNT VAN DE WEEK: Rory Miller Drill training “B2”
TheorieDe 6 Basis Principes (zie onderstaande overzicht)
– Principe n°3: Verdedigen op de snelste en meest directe manier
0000-0020Opwarming
– Algemene Activatie
– De 6 Basis Stoten (Krav Maga 36)
– De 6 Basis Trappen (Krav Maga 36)
0020-0040De Bas Rutten Variatie
– Ongewapende Combo’s
– Gewapende Combo’s
– Sparring
0040-0100De 70 Basistechnieken
– Keuze uit Basistechnieken n°21 tot n°24
0100-0120Gewapende Toepassingen
– Gewapende toepassingen in functie van de basis technieken van hierboven
– Extra: Drill Training (drill OS2 p.16): Training for sudden violence (Rory Miller) -> 4 options (Move/Pain/Damage/Shock)
0120-0150KMTC Carroussel
– Carroussel van aangeleerde technieken van de dag
– Drill Training (drill B2 p.35): Training for sudden violence (Rory Miller) -> Blindfolded Targeting
0150-0200Cool Down

THUIS STUDIE

RORY MILLER: zelfVERDEDIGING versus vechtSPORT en nog wat bedenkingen over sparring versus de straat …

HET VOLLEDIGE ARTIKEL

ENKELE BEDENINGEN VAN RORY MILLER (VERTAALD)

 • Een traditionele vechtsporter wordt geleerd hoe hij hard moet slaan. Verschillende systemen hebben verschillende methoden om kracht te genereren, maar twee van de meest voorkomende zijn een solide verbinding met de grond en een goede structuur.
 • Als de slechterik niet verrast kan worden, zal hij iemand anders gaan aanvallen of bedreigen.
 • Het is niet zoals de timing in sparring, met het sluiten van afstand en het handhaven van de verdediging en wat schijnbewegingen voor jou om te lezen en te interpreteren. Nee. De slechterik kwam dichtbij, leidde je een seconde af en sloeg je.
 • Hoe sla je hard voorovergebogen, tegen een muur geduwd, op een bedreiging die te dichtbij is? Wanneer je verbinding met de grond niet goed is, je structuur volledig verwoest is, en de klappen die op je hoofd afkomen je doen terugdeinzen?
 • Leren hard te slaan wanneer je uit balans bent en je structuur niet goed is, is niet iets wat je kunt leren door te lezen of video’s te bekijken.
 • Op het niveau van zelfverdediging is de meest kritische vaardigheid in het vechten met een pistool, mes of stok, om er überhaupt een gevecht met wapen van te maken.
 • Denk je dat iemand die je in elkaar slaat niet merkt dat je onder je jasje reikt naar een wapen terwijl je je gezicht zou moeten beschermen?
 • De slechterik wil dat je zoveel pijn voelt dat je niet meer terug kunt vechten.
 • Een sparring tegenstander wil dat je verliest. Een aanvaller wil dat je niet in staat bent om tegen te stribbelen als hij je zakken doorzoekt of je naar zijn auto sleurt.
 • Je bent alleen. Geen scheidsrechter om stop te roepen en zelfs geen coach om advies te schreeuwen vanuit je hoek (in de ring).
 • Straataanvallen zijn niet eerlijk. Geen gewichtsklassen. Geen verboden technieken. Geen geslachts- of leeftijdsgrenzen.
 • Dit is de basislijn. Water is nat. Gevechten zijn pijnlijk, oneerlijk, dynamisch, chaotisch, rommelig, en je komt er niet in, als een goede jongen, tenzij je begint met verliezen.
 • Vechtsport vs. Zelfverdediging …. Kun je daarvoor trainen? Natuurlijk, maar evalueer nu meteen of je ervoor traint. Zo niet, dan doe je misschien veel dingen, maar beoefen je geen zelfverdediging.
 • Laatste punt: leer de wetten voor zelfverdediging. Leer de wetten van uw staat. Volg een cursus over geweldswetgeving. Veel van onze vechtsporten dateren van voor het concept van zelfverdedigingswetten. Oefen hard, maar oefen niet om naar de gevangenis te gaan.

Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

ENKELE BEDENINGEN VAN RORY MILLER (ORIGINEEL)

 • A traditional martial artist is taught how to hit hard. Different systems have different methods of power generation, but two of the most common involve a solid connection with the ground and good structure.
 • If the bad guy can’t get surprise, he’ll go hit someone else.
 • It’s not like the timing in sparring, with the closing distance and maintaining defense and some feints for you to read and interpret. Nope. The bad guy got close, got you distracted for a second and hit you.
 • How do you hit hard bent over, pushed into a wall, on a threat who is too close? When your connection with the ground is iffy, your structure is completely destroyed, and the blows coming at your head are making you flinch?
 • Learning to hit hard when off-balance and with compromised structure isn’t something you can learn by reading or watching videos anyway.
 • At the self-defense level the most critical skill in gun, knife, or stick fighting is turning it into a gun, knife, or stick fight at all.
 • You think someone beating the crap out of you isn’t going to notice that you’re reaching under your jacket when you should be protecting your face?
 • The bad guy wants you feeling so much pain that you can’t think to fight back.
 • A sparring opponent wants you to lose. An assailant wants you incapable of struggling as he goes through your pockets or drags you to his van.
 • You are alone. No ref to call it and not even a coach to yell advice from your corner.
 • It’s not fair. No weight classes. No outlawed techniques. No gender or age divisions.
 • This is the baseline. Water is wet. Fights are painful, unfair, dynamic, chaotic, cluttered, and you don’t get into them, as a good guy, unless you start out losing.
 • Martial Arts vs. Self-defense …. Can you train for that? Of course, but evaluate right now if you are training for it. If not, you may be doing many things, but you aren’t practicing self-defense.
 • Last point: learn the self-defense laws. Read your state statutes. Take a course on force law. Many of our martial arts predate the concept of self-defense law. Practice hard, but don’t practice to go to prison.
Bron: https://ymaa.com/articles/self-defense-down-and-dirty

2022 KRAV MAGA OVERZICHT WEEK 01 tot 06

2022 WEEK 06 KRAV MAGA

LESPROGRAMMA

0000 – 0045

 • 0000 – 0020: Les Mills HIIT Beyond (Link)
 • 0020 – 0025: Theorie (thema zie onderaan, Link)
 • 0025 – 0045: 2′ Sparring + 1′ Techniek Masato (Slip Jab Stiff/Arm Uppercut Hook, Link)

0045 – 0130

 • Inspiratie: LINK
 • 165: Hieltrap + toepassing
 • 174: Buitenwaartse verdediging n°3 + toepassing
 • 192: Omklemming achter variatie + toepassing
 • 205: Grond Zijwaartse omklemming (gewicht achter) + toepassing

0130 – 0200

 • Bas Rutten All Round Fighting 2′ (Link) + 1′ Techniek Caroussel
 • Cooling Down

THEORIE

 • Inspiratie: LINK
 • 219: Herkennen van de drie primaire aanvalstypes