Merelbeke

vzw KMTC Trainingslocatie Merelbeke

Gelet op de verdere verspreiding van het coronavirus en gelet op de geactualiseerde inzichten en aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen, wil ik als locatie verantwoordelijke van KMTC-Trainingslocatie MERELBEKE mijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

Ik wil (als locatieverantwoordelijke) dat onze trainingslocatie MERELBEKE geen katalysator is voor de verdere verspreiding van het virus. Het is onze grote kracht om mensen samen te brengen. Maar deze kracht wordt een kwetsbaarheid wanneer een virus zich verspreidt overal waar groepen samenkomen.

ALLE KRAV MAGA LESSEN IN MERELBEKE WORDEN TOT NADER ORDER GEANNULEERD.

HOU DEZE WEBPAGINA REGELMATIG IN HET OOG VOOR EEN UPDATE ZODAT U TIJDIG WEET WANNEER DE KRAV MAGA LESSEN WORDEN HERVAT.

VOOR EXTRA VRAGEN: MERELBEKE.KRAVMAGA@GMAIL.COM

________________________________________

Info waar trainen?

Elke Zaterdag van 10u tot 12u (Ingang Zwembad, Sportstraat 3, Merelbeke).

Elke Dinsdag van 19u tot 21u (Zijingang School Gilko, Kloosterstraat, Merelbeke).

Krav Maga Jeugd in Merelbeke 

De vzw KMTC biedt enkel Krav Maga trainingen aan vanaf de leeftijd van 16 jaar. Indien uw kind jonger is verwijzen we u graag door naar: https://kravmagamerelbeke.wordpress.com/krav-maga-jeugd/

Overzicht van het jaarprogramma

Link: https://kmtc.be/2019/08/15/overzicht-jaarplanning-vzw-krav-maga-training-centrum/

Proefles volgen?

De training verloopt achter gesloten deuren en er is geen publiek toegelaten. Dit is zo om de training ongestoord te kunnen laten verlopen, en om de privacy van de leden te waarborgen. Omwille van die reden kan deelname aan een proefles (of het meevolgen van een training) enkel na aanmelding en bevestiging via mail. Gelieve u in de mail kort voor te stellen, en uw motivering te vermelden waarom u de Krav Maga-lessen wilt volgen.

Aanvraag proefles: HIER

Wat heb ik nodig om te kunnen trainen?

  • Voor de proeflessen voorzien de trainingslocaties in beschermingsmateriaal
  • Voor de aangesloten leden: LIJST TRAININGSMATERIAAL

Mogelijkheid tot TEM

  • Vele van onze Krav Maga leden willen weten waar ze staan met hun kennis m.b.t. Krav Maga. Vandaar dat we (voorlopig enkel mogelijk in Merelbeke op zaterdag en in Harelbeke op woensdag) deze TEM (Tijdelijke Evaluatie Meting) drie maal per jaar zullen organiseren. De TEM is wat het leest: deze is tijdelijk, het is een evaluatie en het is een meting. Tijdelijk omdat wie bijvoorbeeld een jaar niet traint niet meer hetzelfde niveau zal halen. Ter info: het is niet omdat u op een bepaald moment in uw leven het niveau van ‘een zwarte gordel’ behaalde en daarna bijvoorbeeld een jaar stopt met trainen dat u bij ons dan gewoon terug erkend kan worden als niveau ‘zwarte gordel’ (daarom werken we niet met een gordel systeem). Het is een meting omdat iedereen eens een minder goede dag kan hebben en het is een evaluatie omdat ongeacht het zo goed mogelijk te objectiveren van de meting, dit steeds een subjectief kantje zal hebben van de evaluator (inschattingsvermogen).
  • Wat houdt TEM in: LINK HIER

vzw KMTC

De vzw Krav Maga Trainingscentrum heeft tot doel een overkoepelend orgaan te zijn van Krav Maga-lesgevers en leden die het zelfverdedigingssysteem Krav Maga beoefenen, uitbouwen en promoten en dit voor alle leeftijden vanaf 18 jaar, binnen een kwalitatief, wettelijk en medisch verantwoord kader.

De vzw Krav Maga Trainingscentrum heeft verschillende trainingslocaties.  Elk lid kan met éénzelfde beurtenkaart op verschillende locaties trainen. Zo bieden wij onze leden de mogelijkheid om onder verschillende gediplomeerde lesgevers te trainen.

Ondernemingsnummer : 825.201.170