Admin

Verzekering Leden en Aangesloten leden

  • Het is de verantwoordelijkheid van elk lid en aangesloten lid om bij te houden wanneer zijn/haar verzekering vervalt. Bij twijfel kan je dit steeds vragen aan uw locatie verantwoordelijke. Noch de locatieverantwoordelijke, noch de trainingslocatie, noch de vzw KMTC kunnen aansprakelijk worden gesteld indien uw verzekering vervallen is en u niet de nodige acties heeft ondernomen om dit te hernieuwen.

Verzekeringen Info