Admin

Verzekering Leden en Aangesloten leden

 • Het is de verantwoordelijkheid van elk lid en aangesloten lid om bij te houden wanneer zijn/haar verzekering vervalt. Bij twijfel kan je dit steeds vragen aan uw locatie verantwoordelijke. Noch de locatieverantwoordelijke, noch de trainingslocatie, noch de vzw KMTC kunnen aansprakelijk worden gesteld indien uw verzekering vervallen is en u niet de nodige acties heeft ondernomen om dit te hernieuwen.
 • Een jaarlijkse medische controle is verplicht. Deze formulieren worden automatisch opgemaakt op het administratie programma bij het ingeven en/of vernieuwen van een  lid of aangesloten lid. Je kan deze formulieren ook aanvragen bij uw locatieverantwoordelijke. De medisch fiche wordt ingevuld door een dokter. Een exemplaar wordt bijgehouden door het lid en één exemplaar blijft bij de clubverantwoordelijke.
 • Om de  (aangesloten) leden in te dekken tegen de gevolgen van een ongeval, klein of groot heeft de Vlaamse Vechtsport Associatie  (en dus ook de vzw KMTC) een verzekeringspolis afgesloten bij ARENA (de vzw KMTC is lid van de Vlaamse Vechtsport Associatie). Ieder (aangesloten) lid van de vzw KMTC  is dus verplicht om zich aan te sluiten. Elk (aangesloten) lid kan bij een ongeval op training, stage, competitie of op weg van/naar huis aanspraak maken op deze verzekeringspolis. Het is uiteraard noodzakelijk om de juiste documenten tijdig en compleet door te geven aan de verzekeringsmaatschappij.
 • Wat te doen bij een ongeval?

  • Bij een ongeval vraagt het  (aangesloten) lid binnen de 48 uur de documenten voor ongevalsaangifte aan bij het clubsecretariaat of download het document,
  • Deze documenten voor ongevalsaangifte moeten zo snel mogelijk vervolledigd worden en dus ingevuld worden door de betreffende persoon (personen), de club, de arts,
  • De documenten voor ongevalsaangifte  worden dan naar de secretaris-generaal van de Vlaamse vechtsport Associatie gestuurd,
  • De secretaris-generaal brengt op zijn beurt ARENA op de hoogte.
  • Zodra dit gebeurt is neemt ARENA contact op met de betreffende persoon en handelt het dossier af.
  • Alle info en documenten kan u terugvinden op volgende LINK

Initiatielessen

Indien je interesse hebt bieden wij jou enkele gratis initiatielessen aan! Zo kan je al eens kennis maken. Een T-shirt, joggingbroek en indoor sportschoenen zijn voldoende. Deze initiatielessen zijn gratis en verzekerd. Je kan de te vervolledigen documenten via onderstaande links downloaden.

Ethisch verantwoord sporten

Terugbetaling Mutualiteiten

 • check uw mutualiteit voor een kleine terugbetaling van uw lidmaatschap