Admin

Verzekering Leden en Aangesloten leden

  • Het is de verantwoordelijkheid van elk lid en aangesloten lid om bij te houden wanneer zijn/haar verzekering vervalt. Bij twijfel kan je dit steeds vragen aan uw locatie verantwoordelijke. Noch de locatieverantwoordelijke, noch de trainingslocatie, noch de vzw KMTC kunnen aansprakelijk worden gesteld indien uw verzekering vervallen is en u niet de nodige acties heeft ondernomen om dit te hernieuwen.

Verzekeringen Info


Initiatielessen

Indien je interesse hebt bieden wij jou enkele gratis initiatielessen aan! Zo kan je al eens kennis maken. Een T-shirt, joggingbroek en indoor sportschoenen zijn voldoende. Deze initiatielessen zijn gratis en verzekerd. Je kan de te vervolledigen documenten via onderstaande links downloaden.

Op training zou het eens kunnen mislopen. Om de leden in te dekken tegen de gevolgen van een ongeval, klein of groot, betaal je een jaarlijkse bijdrage. Wanneer dat in orde is kan je bij een ongeval op training, stage of op weg van/naar huis aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming. Het is uiteraard noodzakelijk om de juiste documenten tijdig en compleet door te geven aan de verzekeringsmaatschappij. Bij een ongeval vraagt het lid binnen de 48uur een ongevallendocument aan bij het secretariaat of download het document via één van de onderstaande links. Deze documenten moeten zo snel mogelijk vervolledigd/ingevuld worden (door club, arts en jezelf) en afgeleverd worden op het club secretariaat (maximaal 7 dagen na ongeval).

Ethisch verantwoord sporten

Terugbetaling Mutualiteiten

  • check uw mutualiteit voor een kleine terugbetaling van uw lidmaatschap