Gent

vzw KMTC Afdeling Gent

1. Kostprijs

Link: https://www.ugent.be/student/nl/meer-dan-studeren/sport/aanbod/kravmaga

2. Voor wie?

Enkel voor studenten en personeelsleden van de Universiteit Gent, Howest, HoGent en Arteveldehogeschool Gent (AUGent). Inschrijven via: sport@Ugent.be

3. Data 1ste Semester

Voor meer info neem contact op met: sport@Ugent.be

4. Data 2de Semester

Voor meer info neem contact op met: sport@Ugent.be

5. Inschrijven (sport@Ugent.be)

Vanaf 01 september (1ste Semester): enkel mogelijk op het sportsecretariaat van de GUSB, tijdens de openingsuren, en onmiddellijk te betalen (contant of met bancontact). De plaatsen zijn beperkt (max. 30 deelnemers).

Vanaf 01 januari (2de Semester): enkel mogelijk op het sportsecretariaat van de GUSB, tijdens de openingsuren, en onmiddellijk te betalen (contant of met bancontact). De plaatsen zijn beperkt (max. 30 deelnemers).

6. Voorwaarden

Uittreksel uit het strafregister model 1 art. 595 (attest van goed zedelijk gedrag) is vereist.

7. vzw KMTC aangesloten leden

Indien u als aangesloten lid van de vzw KMTC akkoord gaat om de volledige les te trainen met een student of personeelslid van de AUGent dan zijn deze lessen voor jou gratis.

8. Gedragscode:

Deze gedragscode is van toepassing op alle deelnemers en aangesloten leden vzw KMTC: LINK

9. Adres

Universitair Sportcomplex GUSB, watersportbaan 3, 9000 Gent

10. Q&A

  • Moet ik materiaal aankopen? -> neen: vzw KMTC zorgt voor trainingsmateriaal
  • Moet ik elke les aanwezig zijn? -> neen: we nodigen je toch uit om maximaal aanwezig te zijn
  • Hoe gaan de lessen er aan toe? -> de 10 lessenreeks bestaat uit verschillende thema-lessen (Trappen, Stoten, Verdediging tegen: trappen, stoten, mesaanvallen, mesbedreigingen, stokaanvallen, grondaanvallen, omklemmingen, wurgingen, pistoolbedreigingen, deëscalatie, situational awerness, …)
  • Aantal deelnemers: het GUSB bepaald het aantal deelnemers

Ondernemingsnummer : 825.201.170