Wettige Verdediging

Krav Maga en wettige verdediging

A. Samenvatting wettige verdediging

 1. De aanval moet ernstig zijn
 2. De aanval moet onrechtmatig zijn
 3. De aanval moet nakend of onafwendbaar zijn
 4. De aanval moet tegen personen zijn
 5. De verdediging moet noodzakelijk zijn (Subsidiariteitsbeginsel)
 6. De verdediging moet evenredig zijn (Proportionaliteitsbeginsel)
 7. De verdediging moet ogenblikkelijk zijn (voor of tijdens de aanval, niet erna)
 8. De wettige verdediging is geen algemene, maar een bijzondere rechtvaardigingsgrond.

B. Relevante wetsbepalingen

 1. Artikel 416 en 417 Sw
 2. Artikel 2 EVRM
 3. Artikel 71 Sw
 4. Artikel 411 en 412 Sw
 5. Artikel 37 en 38 Wet Politieambt

C. Aanbevolen lectuur

 1. https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/027/RUG01-001787027_2012_0001_AC.pdf

D. vzw Krav Maga Trainingscentrum

 1. Bij de vzw KMTC worden de technieken onderwezen in het kader van de wettige verdediging.
 2. Heb je vragen, aarzel dan niet om meer uitleg te vragen tijdens de lessen.
 3. De vzw Krav Maga Trainingscentrum heeft tot doel een overkoepelend orgaan te zijn van Krav Maga-lesgevers en leden die het zelfverdedigingssysteem Krav Maga beoefenen, uitbouwen en promoten en dit voor alle leeftijden vanaf 18 jaar, binnen een kwalitatief, wettelijk en medisch verantwoord kader.

 

Wettige Verdediging Krav Maga