Wat betekent de titel “KMTC Lesgever”

De meeste KMTC-lesgevers vragen het zichzelf wel eens af: wat zijn de kenmerken van een goede Krav Maga Lesgever (coach)? Vooral als je net begint als coach/lesgever ben je misschien nog op zoek naar bevestiging van je coachingskwaliteiten. Maar ook als je al langer in het onze Krav Maga passie zit, is het behulpzaam om regelmatig na te denken over jouw kwaliteiten als coach/lesgever. Je wilt immers het beste aan onze Krav Maga leden bieden. Hoewel elke KRAV MAGA lesgever een eigen stijl heeft, zijn er een aantal overeenkomstige kenmerken die van een gewone Krav Maga coach, een goede Krav Maga coach maakt. (1)

1. Een goede Krav Maga coach/lesgever bouwt aan vertrouwen

Eén van de belangrijkste kenmerken van een goede Krav Maga coach is het vermogen om vertrouwen op te wekken en een veilige omgeving te creëren voor onze KMTC-leden. Zonder vertrouwen voelt een KMTC-lid zich niet veilig, en is hij of zij niet open. Dit is wel nodig om iemand goed te begeleiden. Een goede Krav Maga coach/lesgever kent de coaching tools die helpen om vertrouwen en veiligheid te creëren. Denk aan kalibreren (het lezen van KMTC-leden). (1)

2. Je bent objectief en neutraal

Je dient je objectief op te stellen als Krav Maga Coach/lesgever en de positieve intentie van het gedrag van onze leden te zien, ook als dit ongewenst gedrag is. Kan jij dat als kmtc-lesgever? Zonder oordeel in gesprek gaan met een lid is één van de belangrijkste kenmerken van een goede KMTC-coach (lesgever). Het lijkt makkelijk, maar is het niet. Het betekent dat je respect hebt voor het wereldbeeld van de ander. Ook als deze afwijkend is van die van jou. Sommige coaches/lesgevers hebben zonder dat ze het doorhebben toch een oordeel over hoe onze leden dingen aanpakken. (1)

3. Dag ego, hallo KMTC-lid!

Niets is vervelender voor een KMTC-lid als hij of zij het gevoel heeft niet gezien en gehoord te worden door een KMTC-lesgever. Een goede KMTC-coach (lesgever) stelt zich daarom altijd in dienst van de ander. Dat betekent dat je probeert 100% aandacht te hebben voor je kmtc-lid, en dat je jouw ego en eigen problemen buiten de deur laat. Je kunt daarbij onderscheid maken tussen wat van jou is en wat van de ander is. Daarnaast praat je niet continu over jezelf, maar laat je vooral je kmtc-lid aan het woord. Alleen als een kmtc-lid tegen jou opkijkt, of je het lid met een persoonlijk verhaal iets kunt bijleren, deel je kort jouw verhaal. (1)

4. Je bent menselijk en authentiek  als KMTC-lesgever

Dat een goede coach/lesgever zijn ego en persoonlijke problemen buiten de deur laat, betekent niet dat je een robot moet zijn. Een goede coach/lesgever is menselijk, eerlijk, en kan dit op gepaste wijze delen. Geen enkele coach/lesgever is perfect, en dat hoeft ook niet. KMTC-leden willen geen nep vrolijke coach of een afstandelijke, kille coach voor zich hebben zitten. Dat zorgt enkel voor afstand en minder vertrouwen. Als iets je raakt, mag je dit als coach/lesgever dus best laten zien en delen. Het laat zien dat jij ook gewoon mens bent. Daarmee geef je indirect toestemming aan onze KMTC-leden om ook mens te zijn en te voelen, wat tot vertrouwen en veiligheid leidt. (1)

5. Practise what you preach

Doe jij zelf wat jij je onze KMTC-leden adviseert? Een goede KMTC-coach/lesgever is een positief voorbeeld en leeft zijn eigen advies. Wat je zegt is in lijn met je gedrag, en wat je anderen adviseert pas je zelf ook toe. Als je bijvoorbeeld iemand aanraadt om dagelijks te sporten, dan is het geloofwaardiger als jij dat ook doet als coach/lesgever. Als je incongruent bent, waarbij wat je zegt en doet niet op een lijn liggen, kom je minder geloofwaardig over als KMTC-coach/lesgever. Dat vermindert het vertrouwen. (1)

6. Resultaatgericht communiceren

Resultaatgericht communiceren is essentieel in coaching. KMTC-leden schakelen een coach/lesgever in omdat ze een oplossing of antwoord willen. Niet omdat ze alleen maar hun hart willen luchten. Door goed te observeren ziet de KMTC-coach/lesgever of door middel van communicatie dat de gewenste doelen behaald worden. Dwaalt het gesprek af? Dan zorgt een goede KMTC-coach/lesgever weer voor structuur en focus om alsnog de gewenste coachingsdoelen te realiseren. (1)

7. De juiste vragen op het juiste moment

Een goede KMTC coach/lesgever stelt de juiste vragen op het juiste moment en gaat daarmee de diepte in om helderheid te creëren voor onze KMTC-leden. Door goed door te vragen kom je als coach/lesgever tot diepere gevoelslagen en de kern van het probleem. Als KMTC-lesgever begeleidt je onze KMTC-leden vervolgens naar een oplossing. Een goede coach/lesgever draagt overigens zelf geen oplossingen aan, maar stelt vragen en doet suggesties om onze KMTC-leden te laten nadenken en verder te helpen. Als KMTC-coach/lesgever activeer je de hulpbronnen die in onze KMTC-leden aanwezig zijn en weet de oplossingen en inzichten uit onze leden zelf te halen. (1)

8. Een positieve focus 

Een goede KMTC-coach/lesgever maakt verandering voor onze leden leuker en makkelijker door de focus en communicatie positief en luchtig te houden. Een KMTC-lesgever gaat oplossingsgericht en positief te werk bij mogelijke geweldssituaties of scenario’s. Je nodigt een kmtc-lid uit te ervaren en onderzoeken wat er wél mogelijk is. Focus op het positieve resultaat dat een verandering oplevert. Als KMTC-coach (lesgever) is het dus niet jouw taak om de pijn van een KMTC-lid te verwerken zoals een therapeut dit doet. Een Krav Maga Coach/lesgever leert onze KMTC-leden om op een andere manier met pijn om te gaan. Je laat zien dat verandering plezier oplevert en begeleidt ze daar op een behapbare manier realistische zelfverdediging te begrijpen. (1)

9. Verantwoordelijkheid en motivatie

Een goede KMTC-coach (lesgever) motiveert de clubleden verantwoordelijkheid te nemen om zelf de verandering te realiseren. Je bent er om onze KMTC-leden te begeleiden en te helpen, maar laat de verantwoordelijkheid bij hem of haar. Je weet hoe je de motivatie en inzet van onze leden kunt vergroten met behulp van motivatietechnieken zoals de hefboomtechniek. Daarmee laat je de KMTC-leden inzien wat het kost om een probleem te behouden, en wat het oplevert om er vanaf te zijn. (1)

10. Een goede KMTC-lesgever (coach) voorkomt ongezonde symbiose 

Een goede KMTC-coach/lesgever wil ongezonde symbiose voorkomen, waarbij onze KMTC-leden te afhankelijkheid zijn van de coach. Een goede Krav Maga coach/lesgever leert de leden juist om autonoom beslissingen te nemen en zelfstandig verandering te realiseren. Je laat ze zien dat alles wat ze nodig hebben in hen zelf beschikbaar is. En vooral hoe ze daar toegang tot hebben. Daarmee help je een een KMTC-lid daadwerkelijk vooruit, in plaats van achteruit. (1)


(1) Referentietekst en inspitaratie tekst: LINK