Krav Maga en Wettige Verdediging

Belgische context van ‘wettige verdediging’

1. Toepassingsvoorwaarden

a) voorwaarden aanvalsdaad
a.1. Aanval moet ernstig zijn
a.2. Aanval moet onrechtmatig zijn
a.3. Aanval moet nakend of onafwendbaar zijn
a.4. Aanval moet gericht zijn tegen personen

b) voorwaarden afweringsdaad
b.1. Subsidiariteitsbeginsel (noodzakelijk)
b.2. Proportionaliteitsbeginsel (Evenredig)
b.3. Voor of tijdens de aanval, niet erna (ogenblikkelijk)
b.4. Doodslag of slagen en verwondingen

2. Twee vermoedens
a) Afwering bij nacht van de inklimming in een bewoond huis
b) Verdediging tegen diefstal of plundering met geweld tegen personen

3. Relevante wetsbepalingen
a) Artikel 416 en 417 Sw
b) Artikel 2 EVRM
c) Artikel 71 Sw
d) Artikel 411 en 412 Sw
e) Artikel 37 en 38 Wet Politieambt

4. Bronnen
a) Vraag meer uitleg aan uw KMTC-lesgever tijdens de lessen
b) Bron RUG: HIER

 

BRON

https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/787/027/RUG01-001787027_2012_0001_AC.pdf