Krav Maga en Wettige Verdediging

Belgische context van ‘wettige verdediging’ 1. Toepassingsvoorwaarden a) voorwaarden aanvalsdaad a.1. Aanval moet ernstig zijn a.2. Aanval moet onrechtmatig zijn a.3. Aanval moet nakend of onafwendbaar zijn a.4. Aanval moet gericht zijn tegen personen b) voorwaarden afweringsdaad b.1. Subsidiariteitsbeginsel (noodzakelijk) b.2. Proportionaliteitsbeginsel (Evenredig) b.3. Voor of tijdens de aanval, niet erna (ogenblikkelijk) b.4. Doodslag of … More Krav Maga en Wettige Verdediging