Weet wanneer een agressor gemotiveerd is

Weet wanneer een agressor gemotiveerd is

  • Agressie gebeurt zelden in een vacuum
  • Beledigingen en andere vormen van verbaal geweld zijn voorlopers van fysiek geweld
  • Er zijn twee soorten van agressors: dominante personen en aasgieren
  • Mogelijke indicators (meer tijdens de les): evaluaties, flankeren, provocaties, blokkades, lichaamstaal of schrik aanjagen
  • Let op voor een val
  • De meeste personen zijn niet getraind voor plotseling geweld
  • Meer info over indicators van lichaamstaal: LINK HIER
  • Een praktisch voorbeeld: LINK HIER

the little black book of violence