Conflicthantering: dynamische besluitvorming onder dreiging van geweld (Rory Miller)

Conflicthantering: dynamische besluitvorming onder dreiging van geweld (Rory Miller)

1.BRON

LINK: https://www.amazon.com/Scaling-Force-Dynamic-Decision-Violence/dp/1594392501

2.SAMENVATTING

2.1.SAMENVATTING VIA FOTO (vraag uitleg tijdens de les)

2.2. ZES NIVEAUS VAN CONFLICTHANTERING (Rory Miller)

NIVEAU 1. AANWEZIGHEID. Geweld afwenden met alleen lichaamstaal.

NIVEAU 2. STEM. Verbaal de-escaleren van een conflict voordat fysieke methoden noodzakelijk worden.


NIVEAU 3. AANRAKING. Een dreiging onschadelijk maken of naleving bereiken via aanraking.

NIVEAU 4 .ONGEWAPENDE CONTROLE. Een bedreiging/aanval controleren door pijn of naleving afdwingen door middel van een hefboomwerking(klem).

NIVEAU 5. LEVENSSCHENKEND GEWELD. Een dreiging/aanval neutraliseren en tegelijkertijd de kans op overlijden of blijvend letsel minimaliseren.

NIVEAU 6. DODELIJK GEWELD. De enigste en soms spijtig genoeg de laatste optie om een bedreiging/aanval te stoppen met verdedigingstechnieken die waarschijnlijk de dood of ernstig lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.