Lesgever worden?

INFO CURSUS LESGEVER 2021 – 2022 (Cursus VI)

1. Toelatingsvoorwaarden

 1. Minimum 16 jaar
 2. 3 jaar ervaring in gevechtssporten, of 2 jaar ervaring Krav Maga
 3. Blanco getuigschrift van goed gedrag en zeden, of werken bij de politie
 4. Betaling van het cursusgeld voor aanvang van de cursus (enkel na positief resultaat van uw ‘Potentieel Test’ kan u overgaan tot betaling voor de cursus).
 5. Verklaring van de dokter dat u medisch geschikt bent (zie doktersattest)
 6. Akkoord van uw lokale KMTC-Lesgever tot deelname aan de cursus door het afleggen van een Potentieel Test
 7. Maximum 16 deelnemers
 8. Start Inschrijvingen: 19/04/2020 (inschrijven via: jeroen.vermeulen@kmtc.be ) 

 2. Diploma LESGEVER= geslaagd zijn voor drie modules

A. Pedagogische module

Er wordt van de kandidaat-lesgevers verwacht dat ze deelnemen aan en slagen voor het gedeelte ‘algemeen initiator’. Info over hoe inschrijven en kostprijs: https://www.sport.vlaanderen/sportbegeleiders/ (Vroeger: Vlaamse Trainersschool – BLOSO). Indien de kandidaat-lesgever slaagt in deze cursus wordt het cursusgeld aan de kandidaat-lesgever terugbetaald.

De lesgevers van vzw KMTC engageren zich om de kandidaten te coachen en bij te staan bij de voorbereiding van dit examen. U kan voor deze module een vrijstelling aanvragen indien u reeds beschikt over het diploma ‘Initiator Algemeen Gedeelte’, of indien u beschikt over het diploma ‘Specialist Geweldsbeheersing zonder Vuurwapen’.

B. Technische Krav Maga-lesgever module

A rato van 1 zondag per maand worden de kandidaten onderwezen in de krav maga technieken en principes.

Elke les gaat door van 10h tot 13h en van 14h tot 17h te Laarne Sporthal Veldmeers (LINK

Data (in principe telkens de derde zondag van de maand 2020-2021) : 
 1. Dag 01: 19/09/2021 Voorbereiding en afname Potentieel Test
 2. Dag 02: 17/10/2021 (o.a. Technisch: GEEL, Complete Krav Maga)
 3. Dag 03: 21/11/2021 (o.a. Technisch: GEEL, Complete Krav Maga)
 4. Dag 04: 19/12/2021 (o.a. Technisch: ORANJE, Complete Krav Maga)
 5. Dag 05: 16/01/2022 (o.a. Technisch: ORANJE, Complete Krav Maga)
 6. Dag 06: 20/02/2022 (o.a. Technisch: GROEN, Complete Krav Maga)
 7. Dag 07: 20/03/2022 (o.a. Technisch: GROEN, Complete Krav Maga)
 8. Dag 08: 15/05/2022 (o.a. Technisch: BLAUW, Complete Krav Maga)
 9. Dag 09: 19/06/2022 (o.a. Technisch: BLAUW, Complete Krav Maga)
 10. Dag 10: 18/09/2022 (o.a. Technisch: BRUIN, Complete Krav Maga)
 11. Dag 11: 16/10/2022 (o.a. Technisch: BRUIN, Complete Krav Maga)
 12. Dag 12: 20/11/2022 Herhaling en Voorbereiding op het examen
 13. Dag 13: 18/12/2022 EXAMEN
 

De kandidaten dienen bij het examen van deze module in staat te zijn om de technieken op een technisch correcte en pedagogisch verantwoorde manier te kunnen uitleggen en voor te tonen.

C. Stage module

In de loop van 2021-2022 dient elke kandidaat-lesgever 5 stagelessen voor te bereiden en te onderwijzen in één van de trainingslocaties van de vzw KMTC. De stagelessen dienen minimum te worden gespreid over een periode van 10 maanden waarbij tussen 2 stagelessen er een minimum periode van 2 maanden is. Dit om de kandidaat-lesgever in staat te stellen om een positieve evolutie aan te tonen aan zijn/haar/hen evaluatoren.

 3. Kostprijs

De kostprijs is bepaald op 500 euro voor niet KMTC- aangesloten leden (inclusief 2 jaar verzekering) , op 450 euro voor KMTC aangesloten leden volwassenen en 350 euro voor KMTC- aangesloten leden studenten. In de kostprijs is er voorzien: onderricht en coaching bij de 12 dagen van de technische krav maga module, en een t-shirt van de vzw KMTC, 3 referentie handboeken en het examen.

De pedagogische module is OOK voorzien in de kostprijs. Kandidaat-lesgevers krijgen de eigen verantwoordelijkheid om zich hiervoor bij Sport Vlaanderen -Vlaamse Trainersschool in te schrijven en de kosten hiervan te dragen; deze kosten worden achteraf terugbetaald door de vzw KMTC. Wij stimuleren de kandidaten om na de initiator cursus (Algemeen Gedeelte) tevens de cursus initiator risicovechtsporten van de Vlaamse Trainersschool aan te vangen. Dit is echter geen verplichting.

4. Potentieel Test

Om te kunnen deelnemen aan deze lesgeverscursus wordt van jou verwacht dat u een potentieel test kan afleggen waarbij onderstaande technieken en principes beheerst.

Overzicht Potentieel Test:  TEST

Hieronder een overzicht ter inspiratie voor het afleggen van de test.

Klik om toegang te krijgen tot krav-maga-praktijk-nl-update-20200412.pdf

5. Lesgever Trajecten

5.1. Diploma Assistent-Lesgever KMTC
 • Geslaagd zijn in module B (met minimum 70% deelname aan de lessen) met minimum 2 stage lessen (zie module C)
5.2. Diploma Lesgever KMTC
 • Geslaagd zijn in Module A
 • Geslaagd zijn in Module B (met minimum 70% deelname aan de lessen)
 • Geslaagd zijn in Module C

 6. Referentie boeken (BEVESTIGD)