Krav Maga Politie

Krav Maga voor Politie

Eind jaren ’90 en begin jaren ’00 werd binnen de politie in België, ‘Krav Maga voor Politie’ minder goed onthaald. Er waren hieromtrent verschillende goede argumenten (zie verslag Comité P) om de tendensen van private- en commerciële instellingen met een kritisch oog te bekijken. Nu, 20 jaar verder, is er nog steeds een alternatief zelfverdedigingscircuit (naast de erkende politiescholen) dat politietechnieken en -tactieken aanbiedt.
Waar moet jij als lid van de politie kritisch naar kijken indien je naast de trainingen binnen uw politiezone (Omzendbrief GPI 48) ook tijdens uw privétijd wenst te trainen?
Vooral : welke technieken mag je WEL en NIET toepassen tijdens de professionele uitvoering van uw job?

Enkele kritische vragen die je moet stellen:

  1. Zijn de training en aangeboden technieken in regel met de geest van de Wet op het Politieambt?
  2. Wordt er tijd besteed aan het Wettelijk Geweld kader, en houdt de lesgever rekening met specifieke zaken eigen aan de Belgische Wapenwetgeving?
  3. Zijn de lessen enkel gericht op het geweldsmoment?
  4. Wordt er tijdens de lessen rekening gehouden met de wettige verdediging?
  5. Wordt er rekening gehouden met het opportuniteits- en proportionaliteitsbeginsel?
  6. Worden de technieken gegeven zoals in de erkende politiescholen?
  7. Komt het beheersen en vermijden van een gewelddadige confrontatie aan bod?
  8. Komen de tijdstippen voor en na een conflict- of geweldssituatie aan bod?
  9. Vertrekken de lessen vanuit een geweldbeheersingsmodel?
  10. Beschikt de club over lesgevers/instructeurs die tevens ervaring en over voldoende kennis beschikken van de recente wijze van hoe de politie het thema geweldsbeheersing  onderricht?

Besluit:

Indien je op zoek gaat naar ‘sportclubs zelfverdediging’ of ‘commerciële instellingen’ die politietechnieken en – tactieken aanbieden, dien je als lid van de politie zeer alert te zijn, en steeds bovenstaande 10 vragen voor ogen te houden. De erkende politiescholen blijven het referentiekader en de hoeksteen van uw training. Clubs kunnen een aanvulling zijn op uw training, maar zouden nooit een vervanging mogen zijn voor uw training in geweldsbeheersing.

Wees steeds kritisch